PROGRAM "FOTO KAPLJICE 2023"

PROGRAM "FOTO KAPLJICE 2023"

PRIJAVE I REGISTRACIJE - 09:00-10:00

Prijave i info pult se nalaze na lokaciji TZ Slunj-Rastoke

Start "Foto Kapljice 2023" - 10:00

Start Foto Kapljice je na istoj lokaciji kao i prijave

Avantura "Put Kapljice" - 10:00-17:00

Avantura Put Kapljice se nalazi na google mapsu na stranici

Ručak - 13:30

Ručak je organiziran u župnoj dvorani koja je označena na karti

Izlagači, trgovci, opg - 13:00

U centru Slunja gdje će se odvijati predavanja bit će i izlagači

PREDAVANJE O Pejzažnoj fotografiji - 15:00-16:00

U pučkom otvorenom učilištu Slunj

PREDAVANJe o poslovnom portretu - 16:00-17:00

U pučkom otvorenom učilištu Slunj

zatvaranje "foto kapljice 2023" - 17:00

Zatvaranje "Foto Kapljice" je ispred Pučkog otvorenog učilišta Slunj

FOTO KAPLJICA
Slunj, Rastoke
 047 777 324
fotokapljica@gmail.com

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj
 047 777 324
pou.slunj@gmail.com

FOTO KAPLJICA
Slunj, Rastoke
047777324
fotokapljica@gmail.com
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
047777324
pou.slunj@gmail.com